TO-TAK Kobber fra Johannes kirken og Det Kongelige Slott,
80 x 50 cm,
2020
Foto: Guri Dahl
flere foto