SLUTTET SIRKEL klisjéplater av aluminium, 50 cm Ø, 2010
f
oto: H. Haugerud
flere foto