PYTON-EGG Kobber, ca. 70 x 50 cm, 2015
Foto: T. Tveter