PORTAL Malt stål, 8 m H, 1993
Engen helse og sosialsenter, Bergen.