KOBBER-KONGLE Kobber, ca. 70 x 55 cm, 2015
Foto: T. Tveter