EGG II Kobber fra Johanneskirken i Bergen, ca 62 x 43 cm. Privat eie. 2008